SISTEM MENADŽMENTA

 • Sertifikat o sertifikaciji sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda
  ISO 9001:2015 broj CH12/1281.00, izdat od strane SGS Beograd Ltd.
 • Sertifikat o sertifikaciji sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2015 broj CH12/1282.00, izdat od strane SGS Beograd Ltd.
 • Sertifikat o sertifikaciji sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti zaposlenih prema zahtevima standarda ISO 45001:2018 broj CH12/1283.00, izdat od strane SGS Beograd Ltd.

SEKTOR ZA KONSALTING I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

 • Licenca odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona Ljubomir D. Dimitrov broj 350 3457 03 i potvrda broj 02-12/458058 od 25.10.2022. godine, Inženjerska komora Srbije.
 • Licenca odgovornog izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona Ljubomir D. Dimitrov broj 450 0859 03 i potvrda broj 02-12/458057 od 25.10.2022. godine, Inženjerska komora Srbije.
 • Licenca odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike Vladan D. Ilinčić broj 330 G500 08 i potvrda broj 02-12/451484 od 23.08.2022. godine, Inženjerska komora Srbije.
 • Licenca odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona Božidar M. Raković broj 350 N332 14 i potvrda broj 02-12/445771 od 03.06.2022. godine, Inženjerska komora Srbije.
 • Licenca odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema Igor S. Tačkov broj 353 N333 14 i potvrda broj 02-12/445772 od 03.06.2022. godine, Inženjerska komora Srbije.

Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

 

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu po rešenju broj 164-02-00055/2021-01 od 26.02.2021. godine, MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA.
 • Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad po rešenju broj 164-02-00130/2021-01 od 19.04.2021. godine, MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA.
 • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline-hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti po rešenju broj 164-02-00129/2021-01 od 19.04.2021. godine, MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA.
 • Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad, odgovorno lice Ljubomir Dimitrov (JMBG 0303964733212), rešenje broj 152-02-00462/2006-20 od 10.10.2006. godine, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
 • Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad, odgovorno lice Vladan Ilinčić (JMBG 12109637300010), po rešenju broj 164-02-00082/2008-01 od 14.06.2008. godine, Ministarstvo rada i socijalne politike.
 • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odgovorno lice Ljubomir Dimitrov (JMBG 0303964733212), rešenje broj 164-02-00021/2006-01 od 20.12.2006. godine, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
 • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odgovorno lice Zoran Milojević (JMBG 2512962730076), rešenje broj 164-02-00021/2009-01 od 12.03.2009. godine, Ministarstvo rada i socijalne politike.
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, Vladan Ilinčić (JMBG 1210963730010), rešenje broj 152-02-01004/2010-01 od 12.02.2011. godine, Ministarstvo rada i socijalne politike.
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, Laza Radojlović (JMBG 0710953730046), rešenje broj 152-02-00749/2011-01 od 29.10.2011. godine, Ministarstvo rada i socijalne politike.
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, Ljubomir Dimitrov (JMBG 0303964733212), rešenje broj 152-02-01005/2010-01 od 26.03.2011. godine, Ministarstvo rada i socijalne politike.

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca

 

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE EMISIJE, BUKE, OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U ŽIVOTNOJ SREDINI

 • Sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje emisije, buke, otpadnih i površinskih voda akreditacionog tela Srbije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 sa Rešenjem o utvrđivanju obima akreditacije, akreditacioni broj 01-237.
 • Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja broj 353-01-03157/2021-03, od 13.12.2021.
 • Rešenje o merenju buke u životnoj sredini broj 353-01-01129/2019-03 od 06.12.2019.
 • Rešenje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (površinskih i otpadnih) broj 325-00-837/2020-07, od 16.09.2020.

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA

 • Rešenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara broj 09-217-113/16 od 04.02.2016. godine, MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu.
 • Rešenje za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara broj 09-217-114/16 od 01.03.2016. godine, MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu.
 • Rešenje za obavljanje poslova izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara broj 09-217-676/16 od 10.06.2016. godine, MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu.
 • Licenca za projektovanje posebnih sistema i mera iz oblasti zaštite od požara Ljubomir D. Dimitrov broj 07-152-82/12 od 24.11.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za projektovanje posebnih sistema i mera iz oblasti zaštite od požara Božidar M. Raković broj 07-152-81/12 od 24.11.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za projektovanje posebnih sistema i mera iz oblasti zaštite od požara Igor S. Tačkov broj 07-152-80/12 od 24.11.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za projektovanje posebnih sistema i mera iz oblasti zaštite od požara Vladan D. Ilinčić broj 07-152-79/12 od 24.11.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara Božidar M. Raković broj 07-152-56/12 od 24.11.2015. godine,Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara Igor S. Tačkov broj 07-152-54/12 od 24.11.2015. godine,Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara Vladan D. Ilinčić broj 07-152-53/12 od 24.11.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara Slobodan P. Ljubić broj 07-152-52/12 od 24.11.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za izradu procene rizika Slobodan P. Ljubić broj 00048 od 27.11.2013. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Licenca za izradu procene rizika Ljubomir D. Dimitrov broj 00052 od 27.11.2013. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Rešenja o ispunjavaju uslova za bavljenje poslovima za unapređenje zaštite od požara broj 217-62/05 od 18.04.2004. godine, MUP Republike Srbije, Uprava protivpožarne policije pod 16 i 217-62/04-1 od 27.03.2007. godine, MUP Republike Srbije, Sektor za zaštitu i spasavanje, Uprava za preventivu pod 06/2.
 • Rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta osim za klasu 7, broj 34-00-00087/2013-01 od 11.07.2013. godine, Ministarstvo saobraćaja, Uprava za transport opasnog tereta.
 • Rešenje o ispunjavanju uslova za vršenja poslova kontrole protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih istalacija za dojavu i gašenje požara, broj 217-1070/09 od 30.09.2009. godine MUP Republike Srbije, Sektor za zaštitu i spasavanje, Odeljenje za zaštitu i spasavanje u Nišu pod 16/06.
 • Rešenje o ispunjavanju uslova za vršenja poslova servisiranja ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara tipa “S” i “CO2” za pružanje usluga trećim licima, broj 217-514/11 od 06.07.2011. godine, MUP Republike Srbije, Sektor za zaštitu i spasavanje, Sektor ZA VANREDNE SITUACIJE, UPRAVA ZA VANREDNE SITUACIJE u Nišu.
 • Rešenje o ispunjavanju uslova za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara, broj 217-708/14 od 29.10.2014. god godine MUP Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije.

Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

Licenca Licenca Licenca

 

KONTROLNO TELO

 • Sertifikat o akreditaciji kontrolne organizacije prema zahtevima standarda SRPS 17020 sa Rešenjem o utvrđivanju obima akreditacije, akreditacioni broj 06-041.

Licenca Licenca

STRUČNO OBRAZOVNI CENTAR "MD PROJEKT INSTITUT"-a

 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih – Obuka za elektromontera mreža i postrojenja broj 62-79/2021/4 od 27.05.2022. godine, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih – Obuka za rukovanje elektroenergetskim postrojenjima – transformatorskim stanicama (uklopničar) broj 62-63/2022-04/4 od 14.07.2022. godine, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih – Obuka za preventivne mere pri izvođenju i održavanju protiveksplozijski zaštićene opreme broj 62-78/2021-04/4 od 08.07.2022. godine, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa – Obuka za rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta za sticanje cele kvalifikacije, kao i za prilagođene programe: Obuka za rukovanje viljuškarom, Obuka za rukovanje dizalicom, Obuka za rukovanje utovarivačem i Obuka za rukovanje podiznom platformom broj 62-95/2022-04/4 od 05.09.2022. godine, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za izvođenje bravarsko-zavarivačkih radova broj 611-00-01999/2017-03 od 30.04.2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za izvođenje zidarskih radova broj 611-00-01527/2017-03 od 30.04.2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za izvođenje tesarskih radova broj 611-00-01525/2017-03 od 30.04.2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za izvođenje armiračkih radova broj 611-00-01526/2017-03 od 30.04.2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za unapređenje znanja, veština i stavova lica za bezbednost i zdravlje na radu broj 611-00-00934/2017-03 od 10.08.2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


 


Developed by SMDesign