Odluka o obnavljanju akreditacije KT 2021.pdf

Sertifikat o akreditacije KT 2021.pdf

Obim akreditacije KT 2021.pdf

U okviru kontrolne organizacije vrši se kontrolisanje radi utvrđivanja usklađenosti oblasti kontrolisanja iz obima akreditacije sa tehničkim propisima, kao organizacija koja obavlja kontrolisanje tipa A:

 • Visokonaponska zaštitna oprema
  • Rukavice od izolacionog materijala
  • Elektroizolaciona zaštitna obuća
  • Zaštitne elektroizolacione prostirke
  • Detektori napona
  • Izolacione motke
  • Izolacione zaštitne ploče
U okviru kontrolne organizacije vrši se vrši se kontrolisanje radi utvrđivanja usklađenosti oblasti kontrolisanja iz obima akreditacije sa tehničkim propisima, kao organizacija koja obavlja kontrolisanje tipa C:
 • Električne instalacije niskog napona
 • Gromobranske instalacije
 • Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
 • Mobilnih uređaja za gašenje požara
 • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
 • Instalacije i uređaja za gašenje požara
 • Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
 • Instalacija za odvođenje dima i toplote
 • Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije
 • Uslovi radne okoline na radnom mestu
  • Mikroklima
  • Osvetljenost
  • Fizičke štetnosti
  • Hemijske štetnosti

Cilj kontrolisanja je da se utvrdi usaglašenost sa specifičnim zahtevima tehničkih propisa i standarda, a rezultati kontrolisanja mogu da se koriste kao podrška sertifikaciji. Rad sektora za kontrolisanje kao kontrolne organizacije obavlja se u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020.

Akreditacija sektora za kontrolisanje kao kontrolne organizacije je dokaz da smo u svom radu korisnicima obezbedili poštovanje najviših standarda i ponudili svoje usluge na najvišem nivou kvaliteta.

Akreditacija sektora za kontrolisanje garantuje podizanje nivoa organizacione i tehničke osposobljenosti “MD PROJEKT INSTITUT”-a. 

Word Document PDF Document Zahtev za izvrsenje usluga kontrolnog tela


Word Document PDF Document Potrebna dokumenta pri podnošenju zahteva za: Završnu kontrolu i pojedinačnu verifikaciju


PDF Document Obim akreditacije kontrolnog tela 2021, tipa A i tipa C
Poštovanje zahteva korisnika i visok stepen uvažavnja njihovih potreba ogleda se i u otvorenosti kontrolnog tela “MD PROJEKT INSTITUT”-a na primedbe i žalbe korisnika.
Word Document PDF Document    Prigovor-Žalba


Developed by SMDesign