“MD PROJEKT INSTITUT“ DOO je specijalizovana, akreditovana i licencirana kompanija, osnovana u Nišu sa misijom da unapređuje svest korisnika i zainteresovanih strana na poštovanje osnovnih principa, kao i važnosti stalnog unapređenja bezbednosti i zdravlju na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, kao i STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I OBUKE, sa oko 50 (pedeset) visokoobrazovanih stručnjaka, diplomiranih inženjera različitih profila, mastera i doktora, tako tehnički opremljena da može odgovoriti na brojne zahteve korisnika svojih usluga, tako se u prethodnim godinama, zahvaljujući svom kvalitetnom poslovanju pozicionirao u sam vrh privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Za obavljanje poslova iz delatnosti “MD PROJEKT INSTITUT“ DOO poseduje licence, ovlašćenja i rešenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za zaštitu životne sredine, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrenje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), i Inženjerske komore Srbije, sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje emisije, buke, otpadnih i površinskih voda u životnoj sredini Akreditacionog Tela Srbije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela Akreditacionog Tela Srbije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020.

Kvalitet usluga koje pruža “MD PROJEKT INSTITUT” DOO, garantovan je primenom integrisanog sistema menadžmenta (IMS), odnosno serije standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001:2018. Implementacija ovih standarda potvrđuje da najviše rukovodstvo i svi zaposleni u “MD PROJEKT INSTITUT”-u imaju istu misiju i viziju, da teže ostvarenju zajedničkih ciljeva, razmišljaju unapred, gledaju dalje od usaglašavanja sa zakonodavstvom i zauzimaju proaktivan pristup kontroli rada i upravljanju poslovanja.

Delatnost se obavlja na dve lokacije u Nišu: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 2/5 i 6 (sedište, kancelarijske prostorije) i Visokog Stevana 11 (laboratorija za ispitivanje emisije, buke, otpadnih i površinskih voda u životnoj sredini).

“MD PROJEKT INSTITUT” DOO je u poslednjih 20 godina ostvario i ostvaruje saradnju sa preko 6000 korisnika na celoj teritoriji Republike Srbije iz najrazličitijih oblasti privrede.

Slogan: “MD PROJEKT INSTITUT-MOJA BEZBEDNOST-STRUČNE OBUKE”

PDF DocumentPolitika kvaliteta IMS-a

Developed by SMDesign