My title

SEKTOR ZA KONSALTING I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU
Konsalting
 • Konsalting pri implementaciji standarda ISO 9001,     ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020 i 17025
 • Savetnik za hemikalije
 • Izrada i tehnička kontrola tehničke dokumentacije
 • Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine
 • Vršenje procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini/Procena rizika od eksplozivnih atmosfera
detalji >>
SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Bezbednost
 • Preventivni i periodični pregled i provera opreme za rad
 • Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklime, osvetljenosti, fizičkih štetnosti: buke, toplotnog zračenja, elektromagnetnog zračenja, vibracija i hemijskih štetnosti)
 • Ispitivanje visokonaponske zaštitne opreme
 • Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Koordinator za izradu projekata i izvođenje radova
 • Stručno osposobljavanje i obuka zaposlenih
 • Centar za zavarivanje
detalji >>
SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Požar
 • Pregledi, merenja, ispitivanja i kontrole posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima
 • Stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta
 • Savetnik za bezbednost u transportu opasnog terera
 • Posebna obuka i polaganje stručnog ispita iz oblasti ZOP
 • Servisna radionica aparata za gašenje požara
 • Poslovi lica za obavljanje poslova zaštite od požara
detalji >>
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE EMISIJE, BUKE, OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 • Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh
 • Merenje buke u životnoj sredini
 • Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda
Лаборатория
detalji >>
KONTROLNO TELO
Kontrola

Kontrolisanje: električnih instalacija niskog napona, gromobranskih instalacija, stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih gasova i para, stabilnih instalacija za dojavu požara, uslova radne okoline na radnom mestu, električnih instalacija i uređaja za eksplozivne atmosfere, visokonaponske zaštitne opreme.

detalji >>
SEDIŠTE
Sedište

"MD PROJEKT INSTITUT" DOO
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 2/5, NIŠ
Tel: +381 18 4513 531
Mob: +381 63 646 876
Fax: +381 18 4519 507
e-mail: institut@mdinstitut.co.rs


ISO 9001ISO 14001ISO 18001

detalji >>


Developed by SMDesign